The Whale blir en «REASON TO GO»
Bjørn Krag Ingul, reiselivsleder i Innovasjon Norge
Det nye fyrtårnet i nord-norsk reiseliv skal bygges på Andenes. The Whale blir en utstilling som skal presentere hvalene og livet i havet på en måte verden ikke har sett maken til. Sentralt står fortellinger om møte mellom menneske og hval, skildret gjennom kunst og vitenskap. Verden snakker allerede om The Whale.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden. Storsatsingen har fyldig omtale i Lonely Planet, Forbes, Daily Mail og The Mirror. Illustrasjoner: MIR, Bergen.

Vi ser på The Whale som en kommende primærattraksjon, en nasjonal «reason to go», sier Bjørn Krag Ingul, avdelingsleder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge. 

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden. Storsatsingen har fyldig omtale i Lonely Planet, Forbes, Daily Mail og The Mirror. – Arkitekturen for The Whale er helt rå. I tillegg til all fantastisk oppmerksomhet de som jobber med prosjektet til daglig har skaffet, tror jeg arkitekturen har vært en stor bidragsyter til å skape oppmerksomheten. Her vil det helt klart kanskje komme vel så mange eller flere folk for å se på bygget, som det kommer for å se på selve innholdet – litt sånn som Operaen i Oslo og Sydney, sier Roger Adolfsen som sammen med broren Kristian er en av eierne i The Whale. – Den enorme interessen viser at vi har nådd vårt mål med å sette, ikke bare Andøy, men Vesterålen og Nord-Norge på kartet som et av de beste stedene i verden å se hval. Dette betyr mye for Andøy. Verden får opp øynene for dette fantastiske stedet, sier Camilla Ilmoni, daglig leder i Visit Andøy og den som lanserte ideen om The Whale for fem år siden. –Vi ser på The Whale som en kommende primærattraksjon, en nasjonal «reason to go», sier Bjørn Krag Ingul, avdelingsleder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.   – Vi har delt og selvfølgelig laget egne saker om The Whale i sosiale medier, først og fremst på Twitter og Facebook. Dette har blitt svært godt mottatt. The Whale-omtalene har et engasjement som er opp til fire ganger høyere enn snittet vårt. Også internasjonalt har vi målt engasjementet knyttet til The Whale. Vi fant 189 unike artikler verden rundt. Dette inkluderer ikke norske oppslag. Det gir 523 millioner potensielle treff globalt i 30 forskjellige land. Dette er veldig likt tallene vi så rundt lanseringa av restauranten Under ved Lindesnes. Det er imponerende, sier Krag Ingul.

Roger og Kristian Adolfsen er blant eierne av The Whale, de to brødrene fra Andenes har oppnådd mer i forretningsverden enn noen andre fra Andøy. Foto: bjerrang.no

The Whale vil garantert skape stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, og dermed bidra til å sette Andøya enda mer på kartet som en destinasjon som er verdt å besøke. Det vil dermed bidra til enda mer turisme til Andøya, og på den måten skape flere arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst i Andøy kommune. Dessuten gjøre Andværingene enda mer stolte enn vi allerede er av hjemplassen vår, sier Kristian Adolfsen, den eldste av de to brødrene. 
Hvorfor engasjere dere i The Whale fra begynnelsen av? 
–Vi ønsker å være med å skape mer aktivitet på heimplassen vår både for å være med på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet hvor vi hadde en fantastisk oppvekst. Vi ønsker også å være med på å skape aktivitet som bygger oppunder både våre og andres bedrifter der oppe, sier Roger Adolfsen. Roger og Kristian Adolfsen er blant eierne av The Whale, de to brødrene fra Andenes har oppnådd mer i forretningsverden enn noen andre fra Andøy. 

SOMMER I ANDØY vil vite om det blir tid til en tur hjem i sommer? 
– Regner med at vi kommer en tur i løpet av august. Alltid trivelig å komme hjem til Andenes på sommeren. Da er det ofte mange utflytta andøyværinger hjemme på øya i tilegg til de kjente som bor der fast, og da får man på kort tid truffet mange folk som det er lenge siden vi har snakket med. Vi synes det er stor stas å være hjemme på Andøya med jevne mellomrom, sier Kristian.
Back to Top