Andøy handel bidrar til lokal kompetanseheving for handel og opplevelsesbedrifter.
For å holde bygdesentrum levende er det viktig at Andværingene er bevisst det tilbudet som finnes, så vi velger lokalt. Her spiller Andøyhandel en viktig rolle.
Følg oss på Facebook
Har du en bedrift som ønsker å bli med i Andøyhandel?
Ta kontakt med Siv E. Loe på tlf. 953 35 565
Back to Top